• 0

Prostat Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Prostat kanseri tedavisi; yaşınıza, sağlık durumunuza, kanserin türüne ve evresine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Agresif bir prostat kanseriniz yoksa, doktorunuz aktif gözlem altında beklemeyi önerebilir. Aktif gözlem esnasında düzenli olarak kontroller yapılacak ve kanserin durumu kontrol altında tutulacaktır.

Erken evre prostat kanserlerinde uygulanabilecek tedavi metotları şunlardır:
  • Bekleme ve izleme
  • Radikal prostatektomi
  • Stereotaktik radyocerrahi
  • Brakiterapi
  • Konformal radyoterapi
  • Yoğunluk modülasyonlu radyoterapi
  • Kriyoterapi
İleri evre prostat kanserlerinde uygulanabilecek tedavi metotları şunlardır:
  • Kemoterapi
  • Androjen yoksunluğu tedavisi
  • İmmünoterapi

Prostat kanseri erken evrede teşhis edilirse ve tümör başka dokulara yayılmadıysa tedavi edilme olasılığı oldukça yüksektir. Diğer organlara yayılmayan prostat kanserlerinde 5 yıllık sağ kalım oranı %99’dur.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanları doldurmalısınız *