• 0

Mesane Kanserinin Teşhisi ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mesane kanserine ait belirtileriniz varsa bir doktora görünmelisiniz. Doktorunuz şikayetlerinizi dinleyecek, gerekli muayeneleri yapacak ve sizlerden bazı testleri yaptırmanızı isteyecektir.

Mesane kanseri teşhisi için şu testler yapılabilir:
 • Tam idrar tahlili
 • İdrar kültürü
 • İdrar sitolojisi
 • Tam kan sayımı
 • İntravenöz pyelogram
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Ultrason
 • Sistoskopi
 • Mesane biyopsisi

Bu testlerden bazıları yapılarak mesane kanseri teşhisi konulabilmektedir. Mesane biyopsisi yardımıyla, tümörün türü ve evresi belirlenecek, seçilecek tedavi metoduna karar verilecektir.

Mesane kanseri tedavisi için geliştirilmiş pek çok tedavi metodu bulunmaktadır. Seçilecek tedavi metodu, tümörün türüne ve evresine göre belirlenecektir.

Mesane kanseri tedavisinde kullanılan tedavi metotları şunlardır:
 • Transüretral rezeksiyon
 • Kemoterapi
 • İmmünoterapi (BCG vs)
 • Parsiyel sistektomi
 • Radikal sistektomi
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi

Erken evrede saptanan mesane kanserlerinde 5 yıllık hayatta kalma oranı %98’dir. Vücudun diğer bölgelerine ulaşan mesane kanserlerinde tedavi şansı düşüktür ancak yeni nesil tedaviler ile yaşam süresi uzatılabilmektedir.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanları doldurmalısınız *