• 0

Endoskopik Taş Cerrahisi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Endoskopik taş cerrahisi, böbrek taşının endoskop aracılığıyla çıkarılması işlemidir. Kısa sürede uygulanan bu yöntem ile hasta birkaç gün içerisinde günlük yaşantısına dönebilir.

Endoskopik taş cerrahisi nedir, endoskopik taş cerrahisi nasıl uygulanır, işlem esnasında veya sonrasında ortaya çıkan riskler nelerdir sorularının yanıtlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Endoskopik Taş Cerrahisi Nedir?

Böbrekler, kanı atık maddelerden temizleyen bir filtredir. Atık maddeleri ve suyu birleştirerek idrarı oluşturur ve üriner sistemin daha alt yollarına iletir.

Atıkların çoğu su ile çözünür ve idrar ile atılır. Ancak bazı maddelerin birikim özelliği vardır ve küçük kristaller oluşturur. Bu kristaller birleşerek veya büyüyerek böbrek taşlarını oluşturur.

Oluşan böbrek taşları küçükse kendiliğinden atılabilir. Bazı durumlarda böbrek taşları atılamaz ve şiddetli ağrılar oluşturur. Bu aşamadan sonra tedavi edilmesi gerekmektedir.

Endoskopik taş cerrahisi, bir endoskopik yardımıyla böbrek taşının çıkarılması için uygulanan bir tedavi metodudur. Endoskop, küçük bir kamera, ışık kaynağı ve taşı parçalamak üzere bir cihaz içerir.

Endoskopik taş cerrahisi, bir ürolog ve bir radyolog tarafından gerçekleştirilir. Bu tedavi metodu çoğunlukla genel anestezi altında yapılmaktadır. İşlem 2-3 saat kadar sürmektedir.

Endoskopik taş cerrahisinin başlıca avantajları şunlardır:

 • Hastanede kalış süresi çok daha kısadır.
 • Sert böbrek taşlarının çıkarılmasında oldukça etkili bir yöntemdir.
 • Üreter ve böbrek taşlarının çıkarılmasını sağlayabilir.
 • Nispeten büyük taşların açık cerrahi işleme gerek kalmadan çıkarılmasını sağlar.
 • İyileşme süreci çok kısadır.
 • Hastalar 2-3 günde rutin işlerine dönebilir.
 • Enfeksiyon ve kanama riski daha azdır.

Endoskopik Taş Cerrahisi Nasıl Uygulanır?

Böbrek taşına ait belirtiler ile bir sağlık kuruluşuna başvurduğunuzda sizlere bazı testler yapılacaktır. Bu testlerden bazıları şunlardır:

 • Kan testi
 • İdrar testi
 • Röntgen
 • Böbrek ultrasonu
 • BT veya MR

Böbrek taşı tespit edildikten sonra, taşın özelliklerine göre tedavi prosedürleri değerlendirilecektir. Doktorunuz, endoskopik taş cerrahisi ile çıkarılması gereken böbrek taşları konusunda sizleri bilgilendirecek ve onay formunu imzalamanızı isteyecektir.

Endoskopik taş cerrahisi işlemi genel anestezi altında uygulanmaktadır. Endoskop adı verilen cihaz idrar yoluna yerleştirilir. Buradan mesaneye doğru ilerletilir. Mesaneden böbreklere geçiş öncesinde üretere klavuz tel yerleştirilir ve konumu kontrol edilir.

Klavuz teli, böbrek içine kadar ulaşabilen ve endoskopun yolunu belirleyecek kadar geniş olabilen bir teldir. Daha sonra endoskop  böbrek içerisine doğru ilerletilir.

Endoskopuun ucunda bulunan kamera, görüntüyü anlık olarak bir ekrana yansıtır. Cerrah, işlemi bu ekran üzerinde takip ederek gerçekleştirir.

Doktorunuz, kamera yardımı ile taşı gördüğünde yapılacak işlemin nasıl olacağına karar verir. Yeterince küçük olan taşlar endoskop kullanılarak çıkarılır. Daha büyük taşlar, endoskop içindeki ultrason veya lazer sayesinde kırılarak çıkarılır.

Doktorunuz, mümkün olduğunca böbrek taşlarının çoğunu endoskopik taş cerrahisi yardımıyla çıkaracaktır. Daha sonra nefrostomi açacaklardır. Nefrostomi, deriden çıkan ve böbrek içerisindeki idrarı boşaltan ince plastik bir tüptür.

Böbrek taşının küçük parçaları, böbrek içerisine yerleştirilmiş olan nefrostomiye geçerek dışarıdaki bir torbaya doru akar. İşlemden sonraki birkaç günde idrar ile birlikte kan görülebilir.

Endoskopik Taş Cerrahisinin Riskleri Nelerdir?

Endoskopik taş cerrahisi, oldukça avantajlı bir tedavi metodudur. Her tıbbi işlemde olduğu gibi endoskopik taş cerrahisi için de bazı riskler bulunmaktadır.

Endoskopik taş cerrahisinin riskleri şunlardır:

 • İşlem sonrasında birkaç gün şiddetli ağrı oluşabilir. Ağrıyı engellemek için ağrı kesiciler kullanılacaktır.
 • İşlemden sonraki birkaç günde idrarla beraber kan akışı olabilir.
 • Müdahale sonrasında enfeksiyon oluşabilir. Antibiyotikler ile tedavi edilmektedir.
 • Nefrostomi bölgesinde enfeksiyon oluşabilir ancak çok nadir bir durumdur. Lokal veya sistemik antibiyotikler ile tedavi edilebilmektedir.
 • Nefrostomi tüpünün yerinden çıkması durumunda idrar karın içine akabilir.
 • İşlem esnasında veya sonrasında böbreklerde kanama ihtimali vardır. Küçük miktarda kanamalar çok fazla soruna neden olmamaktadır.
 • Böbrek taşı sayısı fazla ise, endoskopik taş cerrahisi esnasında tüm taşlar çıkarılamayabilir. Bu durumda ikinci bir işlem yapılması gerekebilir.

Endoskopik taş cerrahisi, açık böbrek ameliyatlarına göre çok daha az risk taşımaktadır. Yukarıdaki maddelerde yer alan riskler açık cerrahilerde çok daha fazla sıklıkta ortaya çıkmaktadır.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanları doldurmalısınız *